Ir al contenido principal

Entradas

Destacado

Kazimierz Warzyca

31 stycznia. Wczoraj. Niedzielne południe nagle stało się ponure. Przykra wiadomość ukazała się na komórkach. Odchodził z tego świata Kazimierz Warzyca. Ogromna strata dla naszej organizacji. PONA to Kazimierza inicjatywa. To Kazimierz miał wizję aby stworzyć organizację któraby dbała o zrzeszanie nauczycieli polonijnych w Argentynie, o dokształcanie, o urządzanie kursów i warsztatów, a nade wszystko o zintegrowanie grona uczących języka polskiego i stworzenie więzi przyjacielskiej pomiędzy nimi(nami). To Kazimierz zrealizował pierwsze warsztaty metodyczne na podstawie projektu Uniwersytetu Śląskiego w 2015 roku. I na zamknięciu tychże warsztatów pomysł ruszył..... i od tego momentu już się nie zatrzymał. Zaczęliśmy pisać statut, tworzyć podstawy, nadawać kierunek. I doprowadziliśmy wspólnie do powstania PONY w 2017 roku. I ruszyły kursy gramatyki, kursy historyczne, warsztaty metodyczne rok za rokiem. Kazimierz był od początku członkiem zarządu, wspierał, pomagał, każdą sytuację potra

Últimas entradas

WARSZTATY PONA

Narodowe Czytanie 2020

Talleres de Cultura Polaca - Politécnica de Białystok

Nasza Prezes odznaczona Złotym Krzyżem Honorowym

Walne Zebranie - Elección de nueva comisión directiva